DEZVOLTARE PRIN FORMARE PROFESIONALA- De ce ai nevoie de pregatire specifica?

IMG_4023

De ce ai nevoie de pregatire specifica?

Înainte de a discuta despre pregătirea specifică în domeniul asistenţei sociale, aş dori să menţionez faptul că indiferent de termenul folosit, reprezentativ fiecărui stat membru: servicii sociale, bunăstare socială, îngrijire socială, toate au la bază acoperirea unor nevoi individuale, iar în comun au însăşi aria largă a câmpului de intervenţie în care sunt identificate grupurile ţintă carora ne adresam: persoanele cu dizabilităţi, tinerii aflaţi în dificultate, persoanele sau familiile fără venituri, refugiaţi, imigranţi, victimele violenţei în familie şi nu în ultimă instanţă, persoanele vârstnice de a căror îngrijire se ocupă şi Develope Yourself.

Aceste servicii pot fi acordate la domiciliul persoanei sau în diferite Centre de zi sau Centre Rezidenţiale. Revenind la specificul Centrului nostru de formare şi calificare profesională, vârsta a IIIa, care pare la prima vedere doar o altă sau ultimă etapă din viaţa unei persoane, nu este altceva decât un fenomen individual în care vârsta cronologică, numită şi Senescenţă, nu corespunde în mod obligatoriu cu vârsta psihologică sau vârsta fiziologică, cu îmbătrânirea funcţională sau psihică, atunci când apare îmbătrânirea patologică sau senilitatea. Putem exemplifica gandindu-ne ca unei pesoane adulte poate sa-i corespunda o sanatate subreda, specifica persoanei de varsta a III-a. Sau fenomenul poate fi invers, cand un varstnic la varsta senectutii sa aiba un psihic bun, o sanatate de fier datorita unei vieti echilibrate.

Această etapă a perioadei de îmbătrânire, este însoţită adesea cu neputinţă, depresie, lipsă de discernământ, iritabilitate, completând tranziţiile specifice pensionării: scăderea veniturilor, pierderea rolului social, văduvia, plecarea copiilor, etc. Dacă aruncăm o privire în anii din urmă, ne aducem aminte că bătrânii au fost consideraţi <inţelepţi>, iar acum sunt etichetaţi ca neputincioşi.

Aici intervenim noi, Develope Yourself prin proiectul Develope Care- dezvolta grija pentru oameni. Ce oferim?

1. Servicii de bază persoanei asistate: ajutor în igienă corporală, îmbrăcare-dezbrăcare, hrănire, hidratare, igiena eliminărilor, administrarea medicaţiei, mobilizare, comunicare, relaţionare fizică, psihică şi emoţională in mod oblgatoriu.


2. Servicii de suport: ajutor în prepararea, administrarea sau achiziţionarea hranei, activităţi de menaj, însoţire sau facilitarea deplasării la medicul de familie, în mijloace de transport şi comunităţi, în diverse activităţi recreative, socializare, prevenirea şi sprijinirea în cazul apariţiei situaţiilor problematice, discriminatorii.


3. Servicii de reabilitare, recuperare sau adaptare a ambientului care constau în mici reparaţii, amenajări, instrumente auxiliare ajutătoare în vederea securităţii  persoanei asistate.

4. Confidenţialitatea informaţiilor persoanelor asistate, precum şi a familiilor acestora.
Este interzis a comunica vreunui tert sau spre publicare a informatiilor legate despre persoana asistata sau familia acestuia chiar si dupa finalizarea cursului sau a stagiului de practica.

Îngrijirea la domiciliu reprezintă o alternativă pentru a evita, pe cât posibil, instituţionalizarea vârstnicilor. Persoanele aflate în situaţiile de dependenţă, pot fi reintegrate în societate, beneficiind de avantajul unui mediu familial lărgit. 

Serviciile prezentate mai sus constituie secventele instruirii practice in vederea obtinerii competentelor profesionale mentionate in standardul ocupational al meseriei de Ingrijitor batran la domiciliu. Activitatile desfasurate in timpul stagiului de practica sun potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele practicantului si respecta normele de securitate si sanatate in munca prezentate cu prioritate in cadrul instruirii teoretice.

Prof. Monica Bordas

Training Manager

Reclame